UZDATNIANIE WODY

 

FILTRACJA SEDYMENTACYJNA

Filtracja sedymentacyjna polega na oczyszczeniu wody z zawiesin i mechanicznych zanieczyszczeń (np. piasek,rdza).Jest to często pierwszy i niezbędny etap filtracji.

Proces ten możemy przeprowadzić na specjalnym złożu filtracyjnym (np.AG Plus) lub przy pomocy filtrów z wymiennymi wkładami które mogą usunąć zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości od 1 do 100 mikronów – korpusy narurowe, filtry Cintropur.

 

FILTRACJA WĘGLOWA

Węgiel aktywny wykazuje się silnymi właściwościami adsorpcyjnymi dla wielu związków chemicznych, takich jak chlor, fenole, związki organiczne pochodzenia humusowego i chloropochodne, przy czym jest substancją całkowicie bezpieczną dla ludzi i środowiska naturalnego. Poprawia smak i zapach wody, jest szeroko stosowany w procesach produkcyjnych (oczyszczanie tłuszczów, olejów, alkoholi) oraz jako element domowych filtrów do wody.

 

ZMIĘKCZANIE

Zmiękczanie wody polega na wymianie jonowej. Jony wapnia i magnezu, które są odpowiedzialne za twardość są wychwytywane podczas przepływu wody przez złoże jonitowe. Po pewnym czasie pracy urządzenia, złoże (żywica jonowymienna) ulega wyczerpaniu, konieczna jest jej regeneracja polegająca na przepłukaniu roztworem solanki i czystą wodą. W trakcie regeneracji wyłapane wcześniej jony wapnia i magnezu usuwane są do kanalizacji a złoże odzyskuje swoją pierwotną zdolność jonowymienną. Przemysłowe Stacje Uzdatniania Wody oparte na procesie zmiękczania znajdują zastosowanie w hotelach i budynkach wielorodzinnych (np.wspólnoty mieszkaniowe).

 

ODŻELAZIANIE I ODMANGANIANIE

Występowanie w wodzie związków żelaza i manganu jest dużym problemem przy wykorzystywaniu tych wód do celów przemysłowych. Proces usuwania związków żelaza występujących w postaci rozpuszczonej (w postaci jonów żelaza dwuwartościowego)polega na ich zamianie  w związki nierozpuszczalne (żelaza trójwartościowego),które łatwo usunąć w procesie filtracji na właściwym złożu. Podobnie, związki manganu usuwamy utleniając mangan dwuwartościowy do czterowartościowego.

Technologie odżelaziania i odmanganiania mają zastosowanie w w przemyśle spożywczym i przetwórczym, ciepłownictwie, browarnictwie, gminnych stacjach uzdatniania wody.