PRODUKTY CHEMICZNE I ZŁOŻA

 

PRODUKTY CHEMICZNE

 

- sól tabletkowana do zmiękczaczy wody

tabletka solna Ø25mm, grubość 14 mm (+/- 1mm), masa 13-14g, z dolną i górną powierzchnią wypukłą cylindrycznie (soczewkowo), barwy białej, bez zapachu o słonym smaku, bez oznak szlamowania podczas rozpuszczania w wodzie, rozpuszczająca się równomiernie, bez rozpadu na pojedyncze kryształy.

 

  •  Sól nie zawiera antyzbrylacza K4[Fe(CN)6]
  •  Worki foliowe PE a’ 25 kg białe, nieprzezroczyste,
  •  Opakowanie zbiorcze : paleta jednorazowa o wymiarach palety EURO 1 Tona (8 warstw po 5 worków=40 worków) owijane folią stretch,

- nadmanganian potasu KMNO4 –opakowanie 1kg lub 10 kg,

- preparaty do konserwacji układów chłodzenia,

- preparaty do konserwacji układów kotłowych,

- preparaty do konserwacji układów parowych,

- środki do czyszczenia membran i żywic,

- biocydy i środki utleniające,

- antyskalanty do systemów RO,

 

ZŁOŻA FILTRACYJNE I JONOWYMIENNE

 

Odżelazianie                                                                                               

Birm                                            
Pyrolox                                             
Greensand Plus                                  
MTM                                                     
Defeman                                               
Crystal Right CR-100                            
Crystal Right CR-200                      
Ecomix A                                             
Ecomix C                                     
AquaMulti             

28,3 L

14,1 L

14,1 L

28,3L

25 L

28,3L

28,3L

25 L

25 L

25 L

      

 

Filtracja sedymentacyjna

AG

AG PLUS

Hydroantracyt 

Złoża żwirowe 0,4-0,8 mm

Złoża żwirowe 0,7-1,2 mm

Złoża żwirowe 1,0-2,0 mm

Złoża żwirowe 3,1-5,6 mm

Złoża żwirowe 5,0- 8,0 mm

28,3 L

28,3 L

50 L

16 L

16 L

16 L

16 L

16 L

Węgiel aktywny

Organosorb 10          

 

   40 L

 

 

Zmiękczanie (żywice jonowymienne)

Indion 225 NaF silny kationit

Purolite C-100E

monosferyczna Lewatit S1567 

Amberlite IR 120 Na     

25 L

25 L

25 L

25 L

Dejoniazacja (złoża mieszane)

MB20

MB400

                          

25 L

25 L