DEZYNFEKCJA WODY

 

SYSTEMY UV – ZASTOSOWANIE ŚWIATŁA ULTRAFIOLETOWEGO

Światło ultrafioletowe o  długości  fali 200-400 nm stanowi naturalny składnik światła słonecznego lecz głównie intensywne promieniowanie w zakresie dlugości fal 254 nm ma właściwości bakteriobójcze – DNA mikroorganizmów absorbując promienie UV ulega przerwaniu i nie jest już zdolne się rozmnażać a tym samym przestaje mieć działanie patogenne.

Dezynfekcja wody z zastosowaniem systemów UV jest metodą bezpieczną dla zdrowia i środowiska, nie powoduje efektów ubocznych, a przy tym jest całkowicie niezawodna. Stanowi alternatywę dla metod stosujących chlor, dwutlenek chloru czy też  innych substancji chemicznych. Ważną cechą jest także to, że promieniowanie UV nie zmienia smaku, zapachu i klarowności wody.

Systemy UV pozwala zniszczyć 99,99 % wszelkich czynników chorobotwórczych, takich jak bakterie, pierwotniaki, wirusy, grzyby i glony

Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego:

-       woda pitna- mieszkania,hotele,szpitale,szkoły,

-       ścieki,

-       przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny,

-       baseny,

-       hodowla ryb, akwaria ,

-        przeciwdziałanie wzrostowi bakterii legionelli w systemach ciepłej wody,

-       woda morska,

-       woda procesowa i dejonizowana do użytku przemysłowego,

-        dezynfekcja i destrukcja resztkowego ozonu,

 

 

OZONOWANIE

Ozon O3 jest naturalnie występującym gazem chroniącym naszą atmosferę przed  szkodliwym promieniowaniem UV.

 Dzięki swym właściwościom utleniającym znajduje szerokie zastosowanie w uzdatnianiu wody i ścieków, skutecznie eliminując bakterie, wirusy, substancje barwiące oraz zapachy i nie pozostawiając przy tym szkodliwych substancji ubocznych. Jest całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego, ponieważ podczas reakcji rozkłada się do tlenu.

Wykorzystanie metod ozonowania:

-        baseny – redukcja chloroamin i trihalometanów,

-        woda pitna-redukcja barwy i zapachu, poprawa smaku wody,utlenianie metali ciężkich,m.in.żelaza i manganu,

-       ścieki – redukcja ChZT, zapachu i barwy, eliminacja wirusów i bakterii,

-       przemysł spożywczy – uzdatnienie wody procesowej, uzdatnianie wody surowej w produkcji napojów, dezynfekcja urządzeń płuczących,

Ozon jest wytwarzany w ozonatorze z tlenu lub powietrza na miejscu jego wykorzystania (nie musi być magazynowany), a następnie wprowadzany do wody. W wodzie rozkłada się w krótkim czasie dlatego istotny jest właściwy dobór systemu ozonowania, dopasowany „na miarę” do potrzeb  procesu technologicznego.