DEMINERALIZACJA WODY

 

 Demineralizacja jest procesem polegającym na usunięciu z wody soli mineralnych (rozpuszczonych anionów i kationów), w wyniku czego uzyskujemy wodę o wysokim stopniu czystości. Woda taka charakteryzuje się niską przewodnością elektryczną i dzięki tej właściwości jest często wykorzystywana w wielu gałęziach gospodarki  (np. przemysł elektroniczny, energetyczny, farmaceutyczny, kosmetyczny oraz spożywczy).

 

Podstawowymi  metodami demineralizacji wody są : odwrócona osmoza (RO), wymiana jonowa oraz elektrodejonizacja (EDI).

 

ODWRÓCONA OSMOZA – PRZEMYSŁOWE SYSTEMY RO

Systemy RO służą do produkcji wody zdemineralizowanej . Usuwają do 90% substancji organicznych i zatrzymują 98-99% soli rozpuszczonych w wodzie.

Zalety stosowania tej metody:

  • brak konieczności stosowania preparatów chemicznych,
  • brak konieczności neutralizacji ścieków,
  • łatwa obsługa,
  • szeroka gama urządzeń o wydajności  dostosowanej do potrzeb klienta.

Wydajność poszczególnych systemów zależy od ciśnienia pracy, temperatury wody oraz zawartości soli rozpuszczonych w wodzie surowej. Stosowanie odwróconej osmozy wymaga wstępnego oczyszczenia wody zasilającej – filtracja sedymentacyjna, zmiękczanie, odżelazianie (w przypadku ujęć własnych).

Technologie RO mają szerokie zastosowanie w  myjniach samochodowych, kotłowniach, szpitalach, laboratoriach,  przy produkcji leków i kosmetyków.

Produkowane przez nas systemy odwróconej osmozy i wody ultraczystej są wykonane z komponentów najwyższej jakości , dzięki czemu gwarantujemy wieloletnią i bezawaryjną pracę systemów.

 

Oferujemy systemy o wydajności od 0,1m3/h do 50 m3/h w dwóch podstawowych wersjach wyposażenia

 

WERSJA EKONOMICZNA :

·         zawór elektromagnetyczny na dopływie,

·         pompa wysokiego ciśnienia,

·         manometry,

·         filtr wstępny, absolutny,

·         zawory regulacyjne  retentatu i recyrkulacji,

·         membrany,

·         wyposażenie i opomiarowanie na ramie.

 

   WERSJA PROFESJONALNA

·         wersja ekonomiczna,

·         konduktometr zapewniający stały pomiar przewodności wody,

·         rotametry do pomiaru przepływów,

·         pompa wysokiego ciśnienia ze stali nierdzewnej,

·         autoflush układ automatycznego płukania membran.

 

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE :

·         korekta pH, 

·         wiązanie CO2, 

·         moduły doczyszczające, ultrafiltracyjne,

·         zbiornik wody czystej,

·         moduły EDI.

 

 

WYMIANA JONOWA

Proces, w którym uzyskujemy wodę zdemineralizowaną poprzez zastosowaniu technologii wymiany jonowej z wykorzystaniem dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwasowym kationitem, który pracuje w cyklu wodorowym, a druga-silnie zasadowym anionitem, który pracuje w cyklu wodorotlenowym.

Gdy zdolność jonowymienna złóż się wyczerpie, konieczna jest ich regeneracja. Kationit regenerowany jest 6% roztworem kwasu solnego HCl, a anionit-  3% roztworem wodorotlenku sodu NaOH.

System ten wymaga stosowania zbiorników do magazynowania i dystrybucji regenerantów  w odpowiednim stężeniu – HCl – 33% oraz NaOH – 42%.

Popłuczyny po regeneracji kationitu są silnie kwaśne (pH 1-2), a po regeneracji anionitu silnie zasadowe (pH 11-12) – stąd koniecznością przy stosowaniu tej metody jest odpowiednia gospodarka ściekowa, mająca na celu neutralizację popłuczyn.

 

ELEKTRODEJONIZACJA ( EDI )

Proces, który wykorzystuje techniki membranowe oraz wymianę jonową. Efektem końcowym jest woda zdemineralizowana o stałej i bardzo wysokiej jakości, a sam proces charakteryzuje się niskim nakładem energii elektrycznej bez konieczności stosowania preparatów chemicznych. Moduły EDI mogą pracować w sposób ciągły, zapewniają minimalne wahania jakości wody.